Direct contact? Bel: 035 - 785 0681 / Mail: info@robinzonpanelen.nl

HomeBlogSDE subsidie: wat levert het op in euro's?

SDE subsidie: wat levert het op in euro's?

SDE business case: een loods van een autobedrijf.SDE subsidie

 • Plat dak bedekt met PVC, zuid-opstelling zonnesysteem
 • Jaarlijks energieverbruik: 59.000 kWh
 • Grootte van het zonnesysteem: 250 zonnepanelen
 • Zonnesysteem vermogen: 70 kWp 
 • Investering zonnesysteem: € 70.000 
 • Jaarlijkse besparing is berekend op: € 9.824,- 
 • Jaarlijkse SDE bijdrage is berekend op: € 2.926,-
 • Terugverdientijd zonnesysteem: 5,5 jaar 

Aan welke eisen dient het bedrijf te voldoen?

Om bedrijven te stimuleren in het produceren van duurzame energie is de SDE subsidie ontwikkeld. Met deze subsidie ontvangt u 15 jaar lang een vergoeding per kWh voor zowel het eigengebruik als het terug-leveren van stroom. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld door het RVO.

Om gebruik te kunnen maken van SDE subsidie als bedrijf dient u te voldoen aan de volgende criteria:

 • U heeft een elektra grootverbruik aansluiting groter dan 3 x 80 ampère
 • Uw toekomstig zonnesysteem is groter dan 15 kWp (15.000 Wp, ongeveer 50 zonnepanelen)
 • U bent verplicht om de opgewekte energie bij te houden middels een bruto productiemeter.
 • Aanvullende eisen afhankelijk van het zonnesysteem zijn: een omgevingsvergunning,  een haalbaarheidsstudie en een verklaring eigenaar.

Wat levert SDE subsidie op in euro’s? 

Om vereenvoudigd te laten zien wat de SDE subsidie in euro’s gaat opleveren zijn de volgende uitgangspunten aangenomen:

 • Verhouding eigengebruik en terug-levering aan het net is 50%/50%
 • Bijdrage terug-levering is berekend op:  €ct. 5,8 per kWh (fase 1)
 • Bijdrage eigengebruik is berekend op: €ct. 3,0 per kWh (fase 1)
 • Voor de vollast uren wordt maximaal aangehouden 950 uren/jaar gedurende 15 jaar

SDE berekening

De jaarlijkse SDE bijdrage: € 2.926,-

Hoe is de SDE bijdrage berekend? Allereerst is er gekeken naar de totale maximale jaarproductie in kWh waarop een subsidie bijdrage geldt. Dit is berekend met de maximale waarde van 950 vollas turen volgens opgave van het RVO.

Maximale Jaarproductie:
De vollast uren 950 uren  X  het zonnesysteem vermogen 70 kWp = 66.500 kWh

Nu we weten wat de maximale productie is, kan dit getal worden vermenigvuldigd met de verhouding van 50% en het SDE bijdrage bedrag ( 5,8 of 3,0 €ct./kWh). Dit resulteert in een voorlopige SDE bijdrage bepaald voor zowel de terug-levering als het eigengebruik.

De voorlopige bijdrage terug-levering:
66.500 kWh x 50% x 5,8 €ct / kWh = € 1.930,-

De voorlopige bijdrage eigengebruik:
66.500kWh x 50% x 3,0 €ct / kWh = € 998,-

Bij elkaar opgeteld resulteert dit in een jaarlijks bedrag van € 2.926,-.

De SDE bijdrage berekend over 15 jaar: € 43.890,-
Wanneer de SDE bijdrage over 15 jaar wordt vergeleken met de investering van € 70.000,- is dit een procentuele verhouding van 63%.

Wat levert zonne-energie op in euro’s? 

Met de eerder genoemde verhouding van 50% is de jaarlijkse energiebesparing: € 9.824,-

Over een periode van 15 jaar is de energiebesparing: € 147.365,-
Wanneer de energiebesparing en de SDE bijdrage bij elkaar worden opgeteld over een periode van 15 jaar resulteert dit in een totaal bedrag van:

SDE bijdrage + totale energiebesparing: € 191.255,-
 

Wil u weten hoeveel u kunt besparen met uw onderneming?

Neem contact op